ZDJĘCIA WNĘTRZ I NIERUCHOMOŚCI

ZDJĘCIA MIESZKAŃ NA WYNAJEM

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI, WNĘTRZ, SALONÓW, SKLEPÓW, DOMÓW, MIESZKAŃ NA WYNAJEM, HOTELI I SHOWROOMÓW, FOTOGRAFIA ARCHITEKTURY ORAZ OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakiekolwiek zdjęcie znajdujące się na tej stronie nie może być kopiowane i wykorzystywane do jakiejkolwiek publikacji, rozpowszechniane w internecie lub wykorzystane w celach komercyjnych bez zgody autora. Wszelkie modyfikowanie, udostępnianie oraz reprodukowanie znajdujących się tu zdjęć, również w postaci zrzutów ekranu jest zabronione i podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności. W przypadku chęci wykorzystania jakiegokolwiek zdjęcia do jakichkolwiek celów proszę o zgłoszenie tego zamiaru pisząc na adres e-mail zawarty w zakładce KONTAKT celem uzyskania stosownego pozwolenia.

DANE KONTAKTOWE